Klub

A Pannon Egyetem testnevelése és sportja közel 50 éves múlttal rendelkezik. Az egyetem alapítását 1950-ben követte a Veszprémi Lombik Sport Kör megalakulása, majd 1952-ben a Testnevelés Tanszék létrehozása. Mindkét szervezeti egység célkitűzésében az egyetemisták testkultúrájának fejlesztését, sokoldalú gazdagítását fogalmazták meg.

A sportegyesület (jelenleg a Veszprémi Egyetemi Sport Club – VESC) az egyetem mellett működő önálló jogi státusszal rendelkező szervezet, melynek elsődleges szerepe a versenyszerű sportolás feltételeinek megteremtése. Gondoskodik a sportcsoportok és szakosztályok szervezeti kereteinek kialakításáról, az egyetemisták edzésének és versenyzésének szakmai irányításáról.

A VESC jelenleg 13 szakosztállyal működik.

Az egyesület célja

Elsősorban az egyetem hallgatóinak és dolgozóinak, továbbá Veszprém város és a környező települések lakosainak körében végzett sportszervezői tevékenység összehangolása. További cél a sportolás megkedveltetése, elterjesztése, a sportoló tagok számának növelése, az egészségmegőrzés elősegítése, az egészséges életmódra való nevelés.

Az egyesület tevékenysége

  • Az egészséges életmódra nevelés a sport és egészség összefüggéseinek felhasználásával.
  • Az egyetem hallgatóinak, dolgozóinak, oktatóinak és családtagjainak, továbbá Veszprém város és a környező települések lakosainak körében végzett testnevelési, szabadidő- sportolási és élsport szintű tevékenység szervezése, tervezése, koordinálása. Hazai és nemzetközi kapcsolatok teremtése és működtetése, oktató-nevelő tevékenység végzése, tanfolyamszerű foglalkozások szervezése és gyakorlati megvalósítása.
  • Az edzés és versenyzés biztosítása mindazokban a sportágakban, amelyekre a tagok jól szervezett csoportjai igényt tartanak, és amelyeknek a személyi és sportlétesítményi feltételei meg vannak, vagy megteremthetők.
  • A rendszeres, tervszerű, szervezett edzések, alap- és élsport szintű versenyzés, edzőtáborozás feltételeinek biztosítása.
  • A sport club jövőjét meghatározó utánpótlás nevelés, tehetségek kiválasztása és gondozása.

Történet

A Veszprém FC 1912. július 28-án alakult meg Veszprémi Torna Club néven a Római Katolikus Legényegylet szervezésével és vezetésével. A csapat eredeti színe kék és fehér, első elnöke pedig Mihályfi János könyvkötő volt…

…Még 1948-ban egyesült anyagi okokból a VTC a Lőszergyár csapatával Vasas VTC néven. Egy évvel később az Országos Testnevelési Tanács és a SZOT döntése alapján létre hozták a Veszprémi Dolgozók Sport Körét a Vasas VTC és Veszprémi Vasutas SE csapatokból, de gyakorlatilag továbbra is a VTC szerepelt, mert a vasutasoktól nem igazoltak át senkit. 1950 őszén Veszprémi Fémmunkás TC néven szerepeltek, majd 1951-ben (a sport kommunista átszervezése miatt) már Veszprémi Vasas Torna Club nevet használja az egyesület…

…1951-ben az Egyetem szervezésében új csapatot alapítottak Veszprémben (Veszprémi Haladás néven váltak híressé). Az új klub hamar a Veszprémi Vasas vetélytársa lett, az ötvenes évek közepére pedig túl is szárnyalta azt. 1957-re az egyetem már nem tudta finanszírozni ezt a klubot, így tanácsi döntéssel egy nagy veszprémi sportklubot hoznak létre Veszprémi Haladás Petőfi Sport Club néven (a Veszprémi Haladás és a Petőfi Sportklub egyesüléséből)…

…A Veszprémi Haladás Petőfi SC és a Veszprémi Lombik SK Veszprémi Vegyész SC néven 1967-ben egyesült, ezzel pedig jelentős anyagi támogatásban részesült a klub.

Wikipedia