info@vesc.hu
Kövess minket instagram facebook youtube

Klub

A Pannon Egyetem testnevelése és sportja közel 50 éves múlttal rendelkezik. Az egyetem alapítását 1950-ben követte a Veszprémi Lombik Sport Kör megalakulása, majd 1952-ben a Testnevelés Tanszék létrehozása. Mindkét szervezeti egység célkitűzésében az egyetemisták testkultúrájának fejlesztését, sokoldalú gazdagítását fogalmazták meg.
 
A sportegyesület (jelenleg a Veszprémi Egyetemi Sport Club – VESC) az egyetem mellett működő önálló jogi státusszal rendelkező szervezet, melynek elsődleges szerepe a versenyszerű sportolás feltételeinek megteremtése. Gondoskodik a sportcsoportok és szakosztályok szervezeti kereteinek kialakításáról, az egyetemisták edzésének és versenyzésének szakmai irányításáról. A VESC jelenleg 13 szakosztállyal működik.
 
Az egyesület célja
 
Elsősorban az egyetem hallgatóinak és dolgozóinak, továbbá Veszprém város és a környező települések lakosainak körében végzett sportszervezői tevékenység összehangolása. További cél a sportolás megkedveltetése, elterjesztése, a sportoló tagok számának növelése, az egészségmegőrzés elősegítése, az egészséges életmódra való nevelés.
 
Az egyesület tevékenysége
 
Az egészséges életmódra nevelés a sport és egészség összefüggéseinek felhasználásával.
 
Az egyetem hallgatóinak, dolgozóinak, oktatóinak és családtagjainak, továbbá Veszprém város és a környező települések lakosainak körében végzett testnevelési, szabadidő- sportolási és élsport szintű tevékenység szervezése, tervezése, koordinálása. Hazai és nemzetközi kapcsolatok teremtése és működtetése, oktató-nevelő tevékenység végzése, tanfolyamszerű foglalkozások szervezése és gyakorlati megvalósítása.
 
Az edzés és versenyzés biztosítása mindazokban a sportágakban, amelyekre a tagok jól szervezett csoportjai igényt tartanak, és amelyeknek a személyi és sportlétesítményi feltételei meg vannak, vagy megteremthetők.
 
A rendszeres, tervszerű, szervezett edzések, alap- és élsport szintű versenyzés, edzőtáborozás feltételeinek biztosítása.
 
A sport club jövőjét meghatározó utánpótlás nevelés, tehetségek kiválasztása és gondozása.